uitwerpselen onder zonnepanelen
uitwerpselen onder zonnepanelen

Zonnepanelen en Vogels een topcombinatie! NOT!!

Ideale nestelplek voor vogels

Zonnepanelen liggen nooit helemaal strak tegen het dak.
De ruimte die tussen het dak en de zonnepanelen ontstaat is een ideale nestelplek voor diverse vogels, zoals kraaien, mussen en duiven.
Een vogelnest onder zonnepanelen is voor vogels de perfecte schuilplek. Daarnaast is deze plek op hoogte de ideale landingsplaats en vertrekpunt voor het vliegen. 

 

Overlast van vogels onder zonnepanelen

Vogels slepen allerlei materialen onder de zonnepanelen om een nestje te bouwen, denk bijvoorbeeld aan takken, plastic, papier en karton.
Van alles wordt gebruikt om een nest te bouwen. Echter is dit nestmateriaal erg brandgevaarlijk en aangezien de temperatuur onder de panelen flink kan oplopen is dit een groot gevaar.

Een ander nadeel van vogels onder uw zonnepanelen is dat ze natuurlijk ook veel poepen op die plek. Zowel onder als op uw zonnepanelen zorgt het vogelpoep voor problemen. Zo verliezen zonnepanelen hun rendement als ze onder de vogelpoep zitten.

Verder trekt het nestmateriaal en de vogelpoep allerlei ander ongedierte aan.
Denk bijvoorbeeld aan tapijtkevers, vogelmijten, motten en meeltorren. Dit ongedierte trekt op hun beurt weer ratten, muizen en vleermuizen aan.

Verder biedt een vogelnest onder de panelen geen bescherming tegen steenmarters.
Als er jongen in het nest zitten, dan is dit een gemakkelijke plek voor steenmarters om hun prooi te pakken.
Ongedierte als muizen, ratten en steenmarters kunnen de bekabeling van de zonnepanelen doorknagen, waardoor er kortsluiting en brand kan ontstaan.

 

 

 
Vogelwerng

Wanneer u veel geld heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, dan wilt u natuurlijk dat het rendement maximaal blijft en er geen schade wordt aangericht door ongedierte. Of erger nog dat er brandgevaar ontstaat.

De Borstels welke wij voor u onder de zonnepanelen kunnen plaatsen kan u veel geld en irritatie besparen.
Het verwijderen van nesten welke al onder de panelen is meestal nodig voordat de vogelwering wordt aangebracht. Uiteraard wilt u dit voorkomen.

Het plaatsen van vogelwering is dan ook aan te raden zo snel mogelijk nadat uw zonnepanelen geplaatst zijn.

 

 

Redenen om vogels onder zonnepanelen te weren

Minder rendement. Als vogels zich onder de zonnepanelen nestelen, dan zal dit niet alleen voor veel vogelpoep eronder zorgen, maar ook op de zonnepanelen. Door vogelpoep verliezen de zonnepanelen hun rendement.

Geluidsoverlast. Niemand zit erop te wachten om ’s ochtends of ’s nachts wakker gemaakt te worden door koerende duiven. Ook het nestelen zelf kan erg veel geluidsoverlast veroorzaken.

Brandgevaar. Al het materiaal dat vogels gebruiken om hun nest onder uw zonnepanelen te bouwen verhoogt het brandgevaar.

Insecten. Vogelnesten trekken insecten aan. Insecten trekken op hun beurt weer ander ongedierte aan.

Schade aan zonnepanelen. Als u vogels laat nestelen onder uw zonnepanelen, dan trekt dit ook ander ongedierte aan, zoals bijvoorbeeld muizen, ratten en steenmarters. De kans is aanwezig dat dit ongedierte kabels doorknaagt, waardoor er kortsluiting kan ontstaan.